Arbeidsprosess

Behovsanalyse Behovsanalyse

  • Hva er målsettingen for deltagelsen?
  • Hvilken profil har selskapet?
  • Hva slags aktiviteter skal gjennomføres?
  • Hvilke produkter skal stilles ut og presenteres?

Idéutvikling

Konseptutvikling i henhold til behovsanalyse
Kreativt arbeid med analoge og digitale verktøy

Konkretisering

Ferdigstillelse av designkonsept
Prissetting av konsept
Avklare produksjonstider


Konseptpresentasjon

Presentere totalt konsept
Presentere grunntanker bak funksjonalitet og estetikk
Diskutere mulige endinger og tilpasninger
Avtale videre prosjektfremdrift

dsc_0033Prosjektrealisering

Sikre fremdrift i alle produksjonsledd
Koordinere og kontrollere kvalitet og montering av komponenter og materiell fra underleverandører
Montering
Demontering

Evaluering av prosjekt

Debrifing etter endt gjennomføring og demontering
Planlegge fremdrift for nye prosjekter

Til toppen