Farmasidagene

Når: 3. – 4. november
Hvor: Oslo Kongressenter Folkets Hus
Prosjektleder: Katrin Andersen

Om arrangementet

Farmasidagene er den største og viktigste møteplassen for farmasøyter, leverandører, studenter og andre innenfor apotek- og legemiddelvirksomheten i Norge.

Farmasidagene består av en konferansedel med et variert og dagsaktuelt program, mens utstillingen samler hovedtyngden av leverandører til apotek og apotekkjedene. Konferansen samler ca 800 deltakere og ca 60 utstillere, og blir arrangert årlig i Oslo Kongressenter.

Siden år 2000 har NPG på oppdrag fra Norsk Farmasøytisk Selskap hatt ansvaret for utstillingsdelen av Farmasidagene – alt fra salg av stands til praktisk gjennomføring.

5 gode grunner til å delta som utstiller:

  • En unik mulighet til å treffe og påvirke innkjøpere, beslutningstakere og salgsapparat ansikt til ansikt
  • Du kan demonstrere og personlig argumentere for produktene dine
  • Være en del av den største møteplassen for farmasøyter, leverandører, studenter og andre innenfor apotek- og legemiddelvirksomheten i Norge
  • Treffe gamle kontakter og få helt nye
  • Få oversikt over konkurrentene dine og se hva som rører seg i bransjen

Lik oss på Facebook, og få jevnlige oppdateringer

 

Farmasidagene NPG

Farmasidagene NPG Farmasidagene NPG

Farmasidagene NPG
Farmasidagene NPG Farmasidagene NPG

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen