itSMF

Når: 6. – 8. mars 2017
Hvor: Clarion Hotel Oslo Airport
Prosjektledere: Katrin Andersen

 

Om itSMF

IT Service Management Forum (itSMF) er Skandinavias største møtested for IT Service Management.  ItSMF er en arena for erfaringsutveksling mellom brukere, og en møteplass for brukere og leverandører av utstyr og tjenester. Konferansen har stor internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. En stor andel av private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser, og arrangøren opplever at det er økt interesse for den årlige konferansen. 

 

Teknisk arrangør

NPG har siden 2004 vært engasjert som teknisk arrangør av utstillingen på itSMF (IT Service Management Forum). NPG tar seg av alle praktiske ting på utstillingsdelen av arrangementet. Vi koordinerer underleverandører og bygger opp standene for arrangør. Vi tar oss selvfølgelig også av servicen ovenfor hver enkelt utstiller. Dette inkluderer alt fra tips og råd om hvordan standen kan brukes, til bestilling av ferdige standløsninger og nødvendig standutstyr. For ytterligere informasjon vedrørende arrangementet, vennligst kontakt Katrin Andersen

Interessert i våre tjenester? 


Klar for neste konferanse? 

 

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen