6 tips til et grønnere event

6 tips til et grønnere event

Vi har sett på hva du kan gjøre for å ta et steg mot et mer bærekraftig arrangement

For å lykkes må du sette deg noen klare mål på hvor du ønsker å gjøre en forskjell og en plan for hvordan man skal nå målene. For å posisjonere eventet med fokus på miljø og bærekraft, må man legge til grunn det som er viktig for virksomheten, kundene og for samfunnet.

«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.»

Kilde: FNs Bærekraftsmål.

6 tips til et grønnere event 1

Her finner du tips for å lykkes med å posisjonere eventet med fokus på miljø og bærekraft

Tips 1 – Reduser, gjenbruk og resirkuler

Et steg mot et grønnere event er å begynne med innkjøpsfasen. Hvor kan man redusere, gjenbruke eller resirkulere?

Hva kan du gjøre?

 • Unngå trykte materialer eller velg resirkulerbart materiale
 • Benytt gjerne en event-app til digitalt innhold, elektroniske billetter og profilering av arrangementet for å redusere bruken av papir
 • For å redusere mengden materialavfall er det lurt å ikke produsere årstall på profileringsartiklene eller bannere/tekstilduker slik at materialet kan gjenbrukes på neste arrangement
 • Å leie møbler, AV-teknologi, belysning og planter er med på å redusere engangsavfallet
 • Du kan også donere møbler til veldedighet dersom det ikke lar seg gjøre å gjenbruke for eksempel ved manglende lagerplass

Tips 2 – Redusere matavfall

Ifølge dinside.no kaster hver nordmann 42,6 kilo spiselig mat i året. Internasjonalt kan National Resources Defense Council (NRDC) melde om at matavfall er ansvarlig for omtrent samme mengde klimagassutslipp som 37 millioner biler. Det er helt klart mye å vinne på å redusere matavfall på arrangementer.

Hva kan du gjøre?

 • Bekreft antall deltakere før arrangementet slik at det ikke lages for mye mat
 • Benytt så mye sesongbasert, lokal og økologisk mat som mulig i ditt arrangement
 • Inngå en avtale med en forening/organisasjon som kan ta imot overskuddsmat
 • Bruk i størst mulig grad porselen og glass for å hindre avfall. Hvis ikke dette lar seg gjøre, kjøp inn tallerkener og bestikk i bambus og tre

Tips 3 – Reduser plast

Siden 1950 har vi produsert 8,3 milliarder tonn plast; det meste ligger i veikanten og havet. EU besluttet i 2018 å forby all bruk av engangsartikler av plast. Forbudet vil tre i kraft i løpet av 2020 og det er forventet at Norge vil følge de nye reglene.

Som eventarrangør kan man allerede nå bidra til å redusere bruken av engangsplast.

Hva kan du gjøre?

 • Oppfordre deltakerne til å ta med egne drikkeflasker for å redusere plastavfallet
 • Strategisk plassere vannstasjoner slik at deltakerne kan fylle sin egen drikkeflaske med vann
 • Unngå å pakke inn/servere mat og drikke i plastemballasje
6 tips til et grønnere event

Tips 4- Avfall

Et arrangement skaper mye avfall. I følge MeetGreen.com produserer en typisk konferansedeltaker 1,89 kg avfall hver dag.

Hva kan du gjøre?

 • Plassere ut miljøstasjoner flere steder i lokalet
 • Påse at det er tydelig og klar informasjon om hvor deltakerne kan sortere avfallet
 • Velg give-aways som er resirkulerbart og uten unødvendig plastinnpakning og at et eventuelt overskudd kan gjenbrukes på neste event
 • Redusere give-aways, papir og annet som går rett i søppelkassen etter endt arrangement
 • Gi forelesere o.l gavekort eller et bidrag til en veldedig organisasjon istedenfor blomster, ettersom mange skal ut å fly samme dag og må kaste blomstene

Tips 5 – Bruk teknologi for et grønnere event

Å arrangere et bærekraftig arrangement handler på mange måter om å vurdere hvordan du kan effektivisere eventet. Ofte er det svært kostnadsbesparende å benytte teknologi.

Hva kan du gjøre?

 • Kan man redusere antall deltakere som må fly ved å f.eks streame foredrag for å nå ut til flere?
 • Benytt en event app for å digitalisere all kommunikasjon med deltakerne
 • Benytt LED belysning der det lar seg gjøre
 • Ha digitale inngangsbilletter, dette sparer både papir og antall personal på stedet

Tips 6 – Sett krav til samarbeidspartnere

For å arrangere et bærekraftig arrangement, er man avhengig av at samarbeidspartnere er med på å dra lasset.

Hva kan du gjøre?

 • Velg en partner som har bærekraft som en integrert del av den daglige driften
 • Velg et sted som ligger i gangavstand fra hoteller, i nærheten av et knutepunkt eller som har gode løsninger for transport av mange deltakere

Våre tips til et grønnere event handler om at fotavtrykket på miljøet skal være så lite som mulig. Alle kan bidra i en positiv retning!

NPG har et dedikert fokus på å utarbeide og implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøetSom en internasjonal aktør er det viktig for NPG å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i.

Vi vil gjerne høre fra deg

NPG har utstrakt erfaring knyttet til design, konseptutvikling og bygging av messestands og paviljonger med prosjekter over hele verden. 

Siste nyheter

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen