Arbeidsprosess

Strategisk og kreativ arbeidsprosess

For å levere effektive og relevante konsepter innen messer og events for våre kunder ligger en klar strategi bak enhver prosess. Vi jobber strategisk og kreativt med å utvikle de beste løsningene for våre kunder.

 

Behovsanalyse - Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjektBehovsanalyse

  • Hva er målsettingen for deltagelsen?
  • Hvilken profil har selskapet?
  • Hva slags aktiviteter skal gjennomføres?
  • Hvilke produkter skal stilles ut og presenteres?

Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjektIdéutvikling

Konseptutvikling i henhold til behovsanalyse
Kreativt arbeid med analoge og digitale verktøy

Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjektKonkretisering

Ferdigstillelse av designkonsept
Prissetting av konsept
Avklare produksjonstider

Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjekt
Konseptpresentasjon

Presentere totalt konsept gjennom visualisering og 3D skisser
Presentere grunntanker bak funksjonalitet og estetikk
Diskutere mulige endinger og tilpasninger
Avtale videre prosjektfremdrift

Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjektProsjektrealisering

Sikre fremdrift i alle produksjonsledd
Koordinere og kontrollere kvalitet og montering av komponenter og materiell fra underleverandører
Montering
Demontering

Arbeidsprosess - Vi jobber strukturert og målrettet med hvert standprosjektEvaluering av prosjekt

Debrifing etter endt gjennomføring og demontering
Planlegge fremdrift for nye prosjekter

Ta kontakt vedrørende ditt neste prosjekt

NPG har utstrakt erfaring knyttet til design, konseptutvikling og bygging av messestands og paviljonger med prosjekter over hele verden.

Til toppen