Bærekraft og
samfunnsansvar

Dedikert fokus på å implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevarer miljøet

I NPG har vi et dedikert fokus på miljø og bærekraft og gjennomfører tiltak i forbindelse med miljø, materialvalg, transport, mat, teknologi, sikkerhet, teknologi, etikk, standard og prinsipper.  NPG er Miljøfyrtårn-sertifisert og jobber kontinuerlig med grønn omstilling.

Som en internasjonal aktør er det viktig for oss å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i. Vi sikrer at alle våre aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og våre underleverandører kvalitetssikres etter Supplier Declaration.

Som en rådgivende partner kan vi hjelpe deg med å ta grønnere valg til dine prosjekter. 

 • Miljø

  I NPG har vi hatt et dedikert fokus på miljø og bærekraft i en årrekke, og gjennomført flere tiltak:

  Gjenbruk: I NPG legger vi vekt på å bruke utstyr og materiell som har gjenbruksmuligheter. Dette inkluderer blant annet at vi leier inn møbler og inventar, tepper, veggheng, rigger, teknisk utstyr og annet. Vi har en stor grad av gjenbruk på materiell, skilting, profilering og lignende på våre årlige arrangementer. Vi vektlegger også bærekraft når det velges dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt.


  Resirkulering: I NPG har vi et sterkt fokus på kildesortering, både i våre egne lokaler og ute på prosjekter.

 • Materialvalg

  NPG velger alltid materialer som er godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 • Transport

  NPG benytter lokale leverandører der det er hensiktsmessig, og så fremt det ikke går på bekostning av kvaliteten på leveransen.

 • Mat

  NPG oppfordrer til kortreist mat og vektlegger at våre leverandører har gode rutiner på hvordan overskuddsmat blir håndtert.

 • Teknologi

  NPG bruker teknologiske løsninger for å utnytte mulighetene i møteplassene vi lager. Vi oppfordrer samtidig våre oppdragsgivere til å minimere bruken av papir, og heller benytte seg av teknologiske løsninger.

 • Sikkerhet

  NPG følger alltid sikkerhetsforskrifter, brannforskrifter og gjeldende lovverk. Ansatte i NPG deltar jevnlig på opplæring og aktuell kursing, og har gode rutiner for å håndtere eventuelle nødsituasjoner. Vi kan dokumentere for bruk av godkjente produkter og materialer, både med tanke på brann og øvrig sikkerhet. NPG krever at våre leverandører følger sikkerhetsforskrifter og gjeldene lover under montering, gjennomføring og demontering.

 • Etikk, standard og prinsipper

  NPG følger de samme etiske retningslinjer og forretningsmessige standarder på alle våre prosjekter, uansett hvor i verden de gjennomføres. Dette innebærer krav om god forretningsskikk og gode arbeidsforhold hos samarbeidspartnere og underleverandører. NPG sikrer at alle aktiviteter knyttet til kontrakten blir utført i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører kvalitetssikres i henhold til NPGs Supplier Conduct Principles.

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for analyser og for at du skal kunne bruke tjenestene våre. Vi kan dermed skape en bedre tjeneste for deg. Vi er forpliktet til å informere deg om dette, og dersom dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Les mer