Janette Haukland

NPG henter Janette Haukland fra Sponsor & Eventforeningen

Tiltrer i stilling som Business Development Director

Norwegian Promotion Group AS (NPG) skaper lønnsomme møteplasser som knytter mennesker, ideer og merkevarer sammen – både fysisk og digitalt. NPG er bransjeledende innen utvikling av lønnsomme og engasjerende møteplasser og fortsetter veksten med ansettelse av Janette Haukland, Managing Director i Sponsor- og Eventforeningen.

Janette Haukland har som leder for foreningen gjort en fantastisk innsats med utvikling av foreningen, myndighetspåvirkning og posisjonering av bransjen mot politikere og interesseorganisasjoner på vegne av en hard presset event- og messebransje under covid- 19 pandemien.

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som bruker sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøy. Medlemmene består av rundt 200 bedrifter fra næringen, herunder aktører innen live medie, messer, konferanser, kurs og andre tilstelninger.

Blir en del av ledergruppen

Janette trer inn i nyopprettet stilling som Business Development Director hos NPG og vil samtidig gå inn i ledergruppen. Janette vil, med sin spisskompetanse, arbeide med rådgiving og forretningsutvikling av partnere, prosjekter og kunder, samt arbeide aktivt med merkevarebyggende og salgsutløsende aktiviteter. Hun vil også ha en nøkkelrolle for flere av selskapets rammekunder med ansvar for forretningsutvikling, rådgivning og koordinering.

NPG henter Janette Haukland fra Sponsor & Eventforeningen 1

«Jeg har blitt svært godt kjent med alle deler av bransjen gjennom de to siste årene i Sponsor- og Eventforeningen, spesielt event- og messeselskapene. Det skal derfor bli spennende å starte i et selskap som satser stort, er i sterk utvikling og lever av å skape engasjerende møteplasser. Som Business Development Director, får jeg være med å videreutvikle merkevaren NPG, skape opplevelser i hele verdikjeden og bidra til verdiskapning for samarbeidspartnere. Jeg gleder meg stort til å jobbe med alle de flinke folkene i NPG!«

Janette Haukland

NPG Gruppen – ambisjoner om videre posisjonering og vekst

NPG Gruppen har store ambisjoner om videre posisjonering og vekst i Norge og internasjonalt på forretningsområder i hele verdikjeden, kompetanse på konsept og innhold, fokus på å forsterke kundereisen, kommunisere tydelig innhold og kompetanse mot markedet og kunder.

Med sitt brennende engasjement og innsikt i vår bransje, mot medier og kundemålgrupper, og hvordan disse påvirker hverandre, vil Janette ha en nøkkelrolle i NPG’s strategiske satsninger. Vi har stor tro på at Janette med sin erfaring og bakgrunn kan bidra på mange områder, strategisk og operativt i NPG, forteller en entusiastisk Stig Kristiansen, CEO i NPG.

Nysgjerrig på et samarbeid?


Ta kontakt med oss så finner vi gode løsninger sammen.

Siste nyheter

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen