Korona | Dette er de gjeldene anbefalinger for messer og arrangementer

Korona | Dette er de gjeldene anbefalinger for messer og arrangementer

Her har vi samlet alt du trenger å vite om hvilke anbefalinger som gjelder for messer, arrangementer, reisekarantene og koronasertifikat.

Messer

Varemesser og midlertidige markeder reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer. Dette er gunstig for arrangører og utstillere på messer.

 • Messer har samme regler som ved besøk på et kjøpesenter i Norge.
 • Messearrangør må følge gjeldende smittevernregler i den aktuelle kommunen hvor messen arrangeres.
 • Det er viktig å gjennomføre et trygt arrangement med tilrettelegging av god avstand og at de besøkende registrerer seg med nødvendig kontaktinformasjon.
 • Arrangører må følge Smittevernveiledningen for vare- og handelsmesser.

Her kan du se de oppdaterte anbefalingene for varemesser fra Helsedirektoratet.

Arrangementer og events

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å følge gjeldende råd og restriksjoner. Kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere regler.

Regler og definisjoner for arrangement på offentlig sted

 • Krav til gjennomføring av arrangement på offentlig sted
 • Reglene om hvor mange som kan samles skal følges.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand.
 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing.
 • Alle som er til stede, må være friske.
 • Arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder.
 • Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand, men de som er i samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Definisjon på offentlig arrangement

 • Idrettsarrangement
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol.
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet.

Arrangement med koronasertifikat

Arrangementer som bruker koronasertifikatet, får ha flere deltakere enn arrangement som ikke bruker koronasertifikatet.

Når koronasertifikatet blir brukt er det bare lov å bruke 50% kapasitet av lokalet. Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement gjelder også når man bruker koronasertifikatet.

Her finner du oppdatert informasjon vedrørende antall deltakere for innendørs arrangementer med koronasertifikatet.

Koronasertifikat

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer eller status som beskyttet vil gi grønt koronasertifikat. Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer.

Testen skal vær antigen-hurtigtest og er gratis. Du må selv sørge for å ta testen i tid til ditt bruk. Du vil få tydelig informasjon fra arrangør av test til arrangementet du skal på.

Dette må du gjøre før arrangementet for å få grønt koronasertifikat:

 • Logg deg inn på Helsenorge og sjekk om koronasertifikatet ditt er gyldig eller ikke i god tid før arrangementet.
 • For å komme inn på arrangementer må du vise en grønn kontrollside.
 • Følg med på informasjon fra arrangør om hvor du kan ta en test.
 • Du må ta testen i god tid før arrangementet begynner. Testen er gyldig i 24 timer fra den registreres på helsenorge.no.
 • Det tar inntil 1 time fra du tar testen til prøvesvaret blir synlig i koronasertifikatet ditt på helsenorge.no.
 • Negativt prøvesvar gir grønt koronasertifikat i 24 timer.
 • Kontrolløren skanner QR-koden på kontrollsiden for Norge.

Arrangement uten koronasertifikat

Arrangementer må ikke bruke koronasertifikat, men da kan de ikke ha like mange deltakere til stede. Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges.

Sjekk ut gjeldene regler for antall deltakere for innendørs arrangementer uten koronasertifikatet.

Reisekarantene

Alle som ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge

Regler ved innreise til Norge:

 • Fylle ut innreiseregistreringsskjema før du reiser.
 • Ha med attest på negativ koronatest, tatt innen 24 timer før ankomst.
 • Teste deg når du ankommer Norge.
 • Gå i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge.
 • Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak.

Sjekk hvilke unntak for reisekarantene som er gjeldene.

Kilder

Alle opplysninger i denne artikkelen er hentet fra Helsedirektoratet og Standard Norge.

Nysgjerrig på et samarbeid?

Ta kontakt med oss så finner vi gode løsninger sammen.

 

 

 

 

 

 

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen