Messestands

Konseptutvikling, design og gjennomføring av messestands

Tydelig og helhetlig tilnærming til alle prosjekter, fra idé til ferdigstilling.

Vår målsetting er å være en aktiv og rådgivende partner gjennom hele prosjektet, og bidra med kompetanse og erfaring for å sikre en vellykket messedeltagelse. Vi har mange kjente merkenavn på kundelisten og har lang erfaring med å levere effektive og funksjonelle messestands som formidler ditt budskap, forsterker din merkevare og legger til rette for de engasjerende opplevelsene som skaper lønnsomme møter mellom mennesker. Hos NPG vil du møte tilgjengelige og dedikerte ressurser som spiller på lag med kunden for å skape de beste resultater.

Internasjonale oppdrag 

Stand- og kommunikasjonsløsninger for bedrifter over hele verden.

Våre erfarne prosjektledere følger opp alle detaljer og sørger for at leveransen skjer i henhold til nasjonale og regionale lover og forskrifter. Gjennom mange års erfaring fra det internasjonale messemarkedet har vi, sammen med våre kontorer i Stockholm, Frankfurt, Budapest og Seoul, tilgang til et verdensomspennende kontaktnett av leverandører og samarbeidspartner.

 

Paviljonger 

Utstrakt erfaring knyttet til planlegging og gjennomføring av paviljonger og fellesstands.

NPG har en helhetlig og rådgivende tilnærming til alle prosjekter. Vi tar høyde for alt fra overordnet profil til hvordan man kommuniserer med kunden, medutstillere og budskap for å imøtekomme konseptets målsettinger. NPG er opptatt av at alle utstillerne får en god opplevelse, samtidig som både budskap og interesser fra alle involverte parter ivaretas.

Gjennomførte prosjekter

Ta kontakt for å finne en god løsning tilpasset ditt behov

NPG har utstrakt erfaring knyttet til design, konseptutvikling og bygging av messestands og paviljonger med prosjekter over hele verden.

Til toppen