Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert! Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling.

Som en del av vår strategi innen bærekraft, ble NPG Miljøfyrtårn-sertifisert i 2021. NPG er stolte over å være sertifisert, og ha et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Vi har iverksatt konkrete bærekraftstiltak innen etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet, og vil jobbe kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning og bruke bærekraftige løsninger og materialer. Vi vil arbeide helhetlig med tiltak innen innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

FNs bærekraftsmål

I forlengelsen av sertifiseringen bidrar NPG til å nå flere av FNs bærekraftmål. NPG er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre vår miljøprestasjon og vurdere andre relevante områder i bærekraftsmålene.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Foto: Miljøfyrtårn

Nysgjerrig på et samarbeid?

Ta kontakt med oss så finner vi gode løsninger sammen.

Til toppen