Vi er miljøfyrtårn
sertifisert

Synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling

NPG er miljøfyrtårn-sertifisert og jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid. I forlengelsen av sertifiseringen er det iverksatt konkrete tiltak innen etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Vi jobber kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning og bruke bærekraftige løsninger og materialer. Vi vil arbeide helhetlig med innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

 

FNs bærekraftsmål

 

I forlengelsen av sertifiseringen bidrar NPG til å nå flere av FNs bærekraftmål. NPG er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre vår miljøprestasjon og vurdere andre relevante områder i bærekraftsmålene.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for analyser og for at du skal kunne bruke tjenestene våre. Vi kan dermed skape en bedre tjeneste for deg. Vi er forpliktet til å informere deg om dette, og dersom dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Les mer