Chat with us, powered by LiveChat

Bærekraft og samfunnsansvar

Som en internasjonal aktør er det viktig for NPG å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i.

NPG sikrer at alle våre aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører kvalitetssikres etter Supplier Declaration.

Som en ledende bransjeaktør har NPG et dedikert fokus på å utarbeide og implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøet. For ytterligere informasjon, vennligst se vårt dokument om bærekraft og samfunnsansvar.

Til toppen