Bærekraft og samfunnsansvar

NPG har et dedikert fokus på å utarbeide og implementere løsninger som reduserer vårt økologiske fotavtrykk og bevare miljøet.

Som en internasjonal aktør er det viktig for NPG å etterleve våre etiske prinsipper, forretningsmessige standarder og sikkerhetsmessige retningslinjer, uavhengig av markedet vi arbeider i. NPG sikrer at alle våre aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører kvalitetssikres etter Supplier Declaration.

Miljø

I NPG har vi hatt et dedikert fokus på miljø og bærekraft i en årrekke, og gjennomført flere tiltak:
Gjenbruk: I NPG legger vi vekt på å bruke utstyr og materiell som har gjenbruksmuligheter. Dette inkluderer blant annet at vi leier inn møbler og inventar, tepper, veggheng, rigger, teknisk utstyr og annet. Vi har en stor grad av gjenbruk på materiell, skilting, profilering og lignende på våre årlige arrangementer. Vi vektlegger også bærekraft når det velges dekor, utforming og eventuelle give-aways, hvor gjenbruksmuligheter, materialvalg og nytteverdi vektlegges sterkt.
Resirkulering: I NPG har vi et sterkt fokus på kildesortering, både i våre egne lokaler og ute på prosjekter.

Materialvalg

NPG velger alltid materialer som er godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Transport

NPG benytter lokale leverandører der det er hensiktsmessig, og så fremt det ikke går på bekostning av kvaliteten på leveransen.

Mat

NPG oppfordrer til kortreist mat og vektlegger at våre leverandører har gode rutiner på hvordan overskuddsmat blir håndtert.

Teknologi

NPG bruker teknologiske løsninger for å utnytte mulighetene i møteplassene vi lager. Vi oppfordrer samtidig våre oppdragsgivere til å minimere bruken av papir, og heller benytte seg av teknologiske løsninger.

Sikkerhet

NPG følger alltid sikkerhetsforskrifter, brannforskrifter og gjeldende lovverk. Ansatte i NPG deltar jevnlig på opplæring og aktuell kursing, og har gode rutiner for å håndtere eventuelle nødsituasjoner. Vi kan dokumentere for bruk av godkjente produkter og materialer, både med tanke på brann og øvrig sikkerhet. NPG krever at våre leverandører følger sikkerhetsforskrifter og gjeldene lover under montering, gjennomføring og demontering.

Etikk, standard og prinsipper

NPG følger de samme etiske retningslinjer og forretningsmessige standarder på alle våre prosjekter, uansett hvor i verden de gjennomføres. Dette innebærer krav om god forretningsskikk og gode arbeidsforhold hos samarbeidspartnere og underleverandører. NPG sikrer at alle aktiviteter knyttet til kontrakten blir utført i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter, og underleverandører kvalitetssikres i henhold til NPGs Supplier Conduct Principles.

Nysgjerrig på et samarbeid?

Ta kontakt med oss så finner vi gode løsninger sammen.

Til toppen