Hvem er vi?

Verdiskapende og dynamisk bedrift med design, messer og messestands som spesialitet.

NPG er markedsledende innen eventmarkedsføring og design, messekommunikasjonog messestands, konferanseorgsanisering og corporateevents.

 

Våre virksomhetsområder dekker produkter og tjenester i hele verdikjeden.

Vi samarbeider tett med våre kunder gjennom hele prosessen og er opptatt av å skape gode og effektive møteplasser, både faglig og sosialt.

NPG skaper lønnsomme møter.

Til toppen