Paviljonger

NPG organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene verden rundt på vegne av organisasjoner og bedrifter

En paviljong skal ivareta mange interesser, den overordnede profilen, de enkelte bedriftenes profil og uttrykk og tilby god oversikt og logistikk for de besøkende.

Vi gir tyngde og troverdighet til deg som arrangør og utstiller. Vi tar oss av alle detaljer, slik at du kan konsentrere deg om forretninger og nettverksbygging. Vi fokuserer på godt design, høy servicegrad og profesjonell håndtering av paviljongens kunder.

Vi håndterer innsalg, transport, catering, nyhetsbrev, påmelding, arealtildeling, hotell og aktuelle kvelds arrangementer.

All kontakt med messens arrangør vedrørende standen og tilhørende tekniske bestillinger gjennomføres av oss.

Med NPG på laget blir du en bedre arrangør, og kan konsentrere deg nettverksbygging, faglig kvalitet og om dine fornøyde kunder.

Utvalgte paviljonger vi har stått bak på messer i Norge og globalt

Til toppen