Farnborough International Airshow 1

Farnborough International Airshow

Når: 16. – 22- Juli 2018
Hvor: Farnborough
Prosjektleder: John Vanneid
Designer: Bendik Skilbrei

 

Om messen

Farnborough International Airshow bringer det verdensomspennende luftfartssamfunnet sammen til en intens, men viktig uke. Produsenter, flyselskaper, finansfolk, militær og regjeringsrepresentanter er alle tilstede under messen. Arrangørene ønsker at Farnborough International Airshow fortsetter å være en viktig møteplass for luftfartssamfunnet, og de ser frem til å forsterke denne rollen de neste to årene fremmot messen i 2020. NPG hadde igjen fornøyelsen av å levere fellespaviljongen på vegne av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) under flymessen. Arrangementet kombinerer en stor utstilling for luftfarts- og forsvarsindustrien med et spektakulært fly-show som er åpent for besøkende. Statsminister, Theresa May, åpnet offisielt messen som fant sted 37 uker før Storbritannia går ut av EU.

 

Farnborough International Airshow 2

FSi fellesstand

FSi arrangerte fellesstand under FIA 2018. Fellesstanden er et tilbud til norske selskaper innen luftfart som ønsker å stille ut under en felles plattform på messen. Aktørene på paviljongen var Kongsberg Gruppen, Nammo, Norwegian Special Mission og AIM Norway. NPG hadde i oppdrag å levere konseptskisser og 3D tegninger av paviljongen i tillegg til opprigg, oppfølging og nedrigg.

 

FIA 2018

FIA 2016

 

Planlegger du en fellesstand?

NPG har utstrakt erfaring knyttet til planlegging og gjennomføring av paviljonger for ulike fagmiljøer, herunder oljesektoren, teknologi, reiseliv og forsvarsindustrien i Norge og utlandet. 

 

Farnborough International Airshow 3

 

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen