USA-paviljong 1

USA-paviljong

Messer: ONS, Nor-Shipping og SMM Hamburg
Prosjektledere: Marie Torp og Halvor Krossen
Designer: Paulina Grychowska

 

USA-paviljong

NPG har god erfaring med å leverer fellesstands på messer i Norge og globalt. Vi har hatt gleden av å designe og levere paviljongen for USA ved flere anledninger, herunder til ONS (Stavanger), Nor-Shipping (Lillestrøm) og SMM (Hamburg).  Konseptet for USA-paviljongen har en gjennomgående rød tråd med profilering i form av gjenkjennelige farger og logo. Designelementene på paviljongen gjorde standen lett gjenkjennelige i messehallen. Medutstillere fikk tildelt hvert sitt areal hvor de kunne benytte egen profilering, men under gitte rammer for å ikke forringe det overordnede uttrykket til fellesstanden. 

 

Skisser av USA-paviljongen

 

Vil vil gjerne høre fra deg

NPG har utstrakt erfaring knyttet til planlegging og gjennomføring av paviljonger for ulike fagmiljøer, herunder oljesektoren, teknologi, reiseliv og forsvarsindustrien. Vi tilbyr også epost markedsføring og øvrige markedsaktiviteter knyttet til din messedeltakelse. 

 

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt »

Til toppen