Stand design

Fra idéskisse til ferdig stand

NPG fremstiller din messestand i realistiske 3D-skisser for å kvalitetssikre veien fra konsept til ferdig produkt. Vi håndterer alt fra konsept, design og gjennomføring av standprosjektet.

Ved utforming av standkonsepter er det mange faktorer som spiller inn, herunder funksjonalitet, utforming, kreativitet, bedriftens profil, presentasjon av produkter og løsninger, aktiviteter på standen og interaktive løsninger. Mange av våre prosjekter har fått utmerkelser i kategorien «beste stand». Vi er ledende innen stand design.

 

Egen designavdeling

I NPG har vi en designavdeling bestående av industridesignere, interiørarkitekter og grafiske designere. Våre kreative designere kan fremstille din stand i realistiske 3D-skisser, og våre dyktige prosjektledere gir dere konkurransedyktige priser på gjennomføring. Som kunde vil du motta detaljerte og målsatte produksjons– og planskisser av standen. Prosjektlederen vil følge prosjektet fra begynnelse til slutt, og sikre at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

3D-skisse

Stand design, messedesign

Realisert prosjekt

Neptune Energy på ONS messe i Stavanger. Stand bygget av NPG i samarbeid med Melvær & Co.

Gjennomførte prosjekter – stand design, messestands, events

Til toppen