Prosjektledelse og rådgivning 1

Prosjektledelse og rådgivning

NPG jobber langsiktig og målrettet med alle prosjekter

Vi tar ansvar for hele prosessen, fra start til slutt, og utarbeider detaljerte fremdriftsplaner, budsjetter og følger opp disse kontinuerlig. Vi har gode og fleksible verktøy og systemer, samt velfungerende rutiner for deling av informasjon og kompetanse i prosjektgruppen.

Vi arbeider tett sammen med våre kunder for å forstå behovet og hva man ønsker å oppnå med arrangementet. Gjennom kreative prosesser vil vi sammen med kunden komme frem til gode løsninger som ivaretar alle behov og er i samsvar med overordnede strategier. NPG tar ansvar for de nødvendige tillatelser og søknader og sikrer at alle aktiviteter utføres i samsvar med lokale og nasjonale lover og forskrifter. Eventuelle underleverandører kvalitetssikres i henhold til NPGs Supplier Conduct PrinciplesResultatet er en prosjektledelse der både de overordnede målsettingene og de små detaljene ivaretas.  

 

Nysgjerrig på et samarbeid?

Ta kontakt med oss så finner vi gode løsninger sammen.

Pin It

Comments are closed.

« Tilbake til oversikt

Til toppen